Här kommer de lite större händelserna under sommaren, mer detaljerad info kommer.

25 april 9:30 – 14:00, första arbetsdagen då bommar skall på plats, koppla vattnet på bryggorna samt förberedelser inför sjösättning.

16 maj 8:00 – sjösättning, åskådare som inte direkt är involverad i sjösättning får hålla sig utanför bommen, det pga. Corona,

30 maj 9:30 – 14:00, arbetsdag, prickning, städa på plan, flytta ihop vagnar mm.

28 juni 16:30 – arbetsdag, vassröjning mm.

3 juni 18:30 , medlemsmöte i Ordenshuset.

29 Augusti, Eskader samt kräftskiva.

19 september 8:00 – Upptagning av båtarna.

3 oktober 9:30 – 14:00, arbetsdag, Göra vinter, ta upp bommar, ta upp prickarna mm.

12 december, Julbord, mer info kommer 🙂