Föredragningslista enligt stadgar.

Tid och plats för årsmötet:

Tisdagen den 11 februari kl. 19.00

Ordenshuset ,Ordensgatan i Skutskär

Förslag till avgifter för 2020

Inträdesavgift                                                                                                                                  200:-

Medlemsavgift                                                                                                                                400:-

Ålderspensionär                                                                                                                             300:-

Stor bryggplats, för båtar bredare än 3m                                   2 300:-

Stor byggplats                                                                                                                               1 600:-

Liten bryggplats                                                                                                                            1 300:-   

Bojplats                                                                                                                                              500:-                                               

Planhyra vinter                                                                                                                                 500:-

Planhyra vinter (för medlemmar utan bryggplats)                   1 100:-

Planhyra sommar                                                                                                                            500:-

Nyckel till bom och klubbstuga       (Deponi)                    500:-                                                         

Utebliven vakt                                                                                                                              1 000:- / gång

SBK-vimpel                                                                                                                                       150:-

Skjulkostnader                                                                                                                             1 900:-

På styrelse/medlemsmötet togs ett enhälligt beslut av de 30 st medlemmar som närvarade, att klubben ska låna pengar till de nya bryggorna.

Därav förslag på höjning av bryggavgifterna.

Välkommen