Kräftfest för medlemmar i båthamnen den 24/8 kl. 18:00

Mat och dryck medtages.

Välkomna!