Till Skutskärs Båtklubbs årsmöte 2018.

Föredragningslista enligt stadgar.

Tid och plats för årsmötet:

Tisdagen den 13 februari kl. 19.00

Folkets hus D-salen i Skutskär