Styrelsen

 

Befattning

Namn Telefon Vald år Period Valberedningen  föreslår:
Ordförande Patric Norlin 070-6474023 2014 2 år  
Sekreterare Anders Eriksson 070-3991013 2015 1 år  
Kassör Anki Selén 070-3095661 2015 2 år  
Styrelseledamöter Jan Wennlund 070-2590397 2014 2 år  
  Nils Hansson 026-763 53 2014 2 år  
Kontaktman Nils Hansson 026-76353 2014 2 år  
Klubbmästare Mona Hansson 026-76353 2014 2 år  
Miljöombud Nils Hansson 026-76353 2014 2 år  
Styrelsesuppleanter Peter Nellfors 073-7288907 2015 1 år  
  Malin Saravia-Ekedahl 070-5318098 2015 1 år  
Revisorer Ronnie Karlsson 026-79215 2015 2 år  
  Lars-Inge Karlsson 070-3020889 2014 2 år  
Revisorsuppleant          
Valberedning Christina Ström 026-70717 2014 2 år  
  Jan Wennlund 070-2590397 2015 2 år  
Valberedningssuppleant Anders Eriksson 070-3991013 2014 2 år  
Ledamöter GBF Vakant   2015 2 år  
  Alf Scherp 026-86392 2015 2 år  
Ombud GBF:s årsmöte Vakant   2015 2 år  
  Jim Sjöström 070-3998441 2015 2 år  
Hamnkommite Ronnie Holmgren 070-0826977 2014 2 år  
  Roland Dunder 070-2187104 2015 2 år  
Farledskommite Karsten Jeppesen 026-518742 2015 2 år  
  Jan Wennlund 070-2590397 2015 2 år  
Sammankallande Magnus Norlin 71119 2013 2 år  
  Stefan Grönvall 71713 2014 2 år  
  Mats Moberg 71291 2013 2 år  
  Ronnie Holmgren 070-0826977 2014 2 år  
  Jens Grönvall 070-6925814 2014 2 år  
  Magnus Jansson 070-6653358 2013 2 år  
  Fredrik Selén 070-5364373 2015 2 år  
  Rune Selèn 070-5889140 2015 2 år  
Stugkommite Marita B   2014 2 år  
  Vakant   2015 2 år  
Web-ansvarig Patric Norlin 070-6474023 2013 2 år  
Brandskyddsansvarig Mats Holmgren 070-6307176 2013 2 år  
El-säkerhetsansvarig Magnus Jansson 766 96 2014 2 år  
Utbildningsansvarig       2 år Befattningen görs vakant tills behov uppstår

 

       

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *