Om klubben

Informationssida om Skutskärs båtklubb

 

 

Klicka här för Bilder från klubbens start

 

 

Fakta om SBK

Svenskarna har alltid varit ett sjöfarande släkte, och i Skutskär där Dalälven möter havet har båtåkandet anor från Hedenhös.

Under 1500-talet fanns det ett skeppsvarv på Rotskär. Här byggde man stora skepp, galejor och så kallade äspingar för den svenska flottans räkning. Tidvis bestod arbetsstyrkan av ett 70-tal man, och verksamheten pågick ända till 1609.

Under varvets storhetstid kallades Rotskär för köping, och Johan III lär till och med hyst planer på att anlägga en stad här. Men dom planerna stupade på att det inte fanns någon lämplig hamn i närheten.

Men så, i början av 1970 fick tanken på att anlägga en hamn på Rotskär fart igen. Till en början diskuterade man var hamnen skulle ligga. Vid Kullen kanske, eller på Älvskär?

Så småningom enades man om att hamnen borde ligga på Älvskär. Och i dag kan vi konstatera att det var ett mycket klokt beslut, med tanke på det skyddade läget.

1977 bildades Skutskärs Båtklubb, och bygget påbörjades. Året därpå var hamnen klar med plats för 60 båtar. Antalet medlemmar uppgick då till ett hundratal.

Men som så ofta när nånting nytt kommer till, så blir det stridigheter mellan olika viljor och intressen, så även kring båthamnsbygget.

Diskussionens vågor lär ha gått höga ända uppe i kommunalfullmäktige, säger dom som var med. Men så småningom lade sig stormen, och idag är båtklubben väl förankrad, inte bara i Skutskär, utan långt utanför kommungränserna.

Förutom den lokala verksamheten arbetar SBK aktivt för ökad sjösäkerhet, och utveckling av det svenska båtlivet genom Gästriklands Båtförbund (GBF) och Svenska Båtunionen (SBU).

Inom klubben vill vi betona att hamnen inte bara ska ses som en båtparkering, utan att den är en levande och viktig del av det sociala livet i vår kommun.

För många Skutskärbor, och inte bara för båtklubbens medlemmar, är hamnen ett omtyckt utflyktsmål, och ett naturligt andningshål mot en i övrigt bråkig värld.

Idag, när dom flesta föreningar kämpar för att hålla näsan ovanför vattnet, upplever SBK glädjande nog, en tillströmning av nya medlemmar som aldrig förr.

Förutom utbildning och arbetsträffar, anordnar klubben eskaderseglingar, grillkvällar, knytkalas och diverse välbesökta lustifikationer både till lands och till sjöss. Det är alltså inte bara på sommaren som båtfolket träffas. I Skutskärs båtklubb är det alltid nånting på gång.

Båtklubben har idag cirka 400 medlemmar, och i takt med ökande båtintresse växer antalet för varje år.

Klubben bedriver ingen egentlig gästhamnsverksamhet, men vi försöker alltid bereda plats för gästande båtar, och alla båtburna vänner som vill besöka, eller övernatta i vår väl skyddade hamn är alltid välkomna.

Hamnen är belägen en dryg sjömil uppströms från Dalälvens mynning. Följer man prickningen och våra väl synliga enslinjer så är det inga problem att ta sig hit.

Här finns toalett, dusch, elström, färskvatten, mastkran och en upptagningsramp.

Hamnavgiften är blygsamma 50 kronor dygnet, och den som vill använda el. betalar 20 kronor extra.

Vid klubbstugan finns en plåtlåda där gästande skeppare kan lämna hamnavgiften, gärna tillsammans med uppgifter om båtens namn, besättning och hemmahamn.

Styrelsen för SBK

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *